Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za odabir korisnika namjenskih sredstava, Naknada za okoliš za 2021. godinu planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša“.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte/programe za raspodjelu sredstava utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu, na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša“ iz Naknada za zaštitu okoliša za 2021. godinu, a koji se odnose na sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom, te sufinanciranje projektne i studijske dokumentacije za sanaciju i zatvaranje postojećih općinskih deponija komunalnog otpada, u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM.

Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša  u Hercegbosanskoj županiji:

LOT – I. Sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom – sredstva u iznosu od 550.000,00 KM

LOT – II. Sufinanciranje izrade projektne i studijske  dokumentacije za sanaciju i zatvaranje postojećih općinskih deponija komunalnog otpada  – sredstva u iznosu 100.000,00 KM.

Prijava projekta/ programa na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu, koji se može preuzeti, zajedno s Javnim pozivom i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog  poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava naknada za okoliš za 2021. godinu na web adresi https://www.vladahbz.com/javni pozivi

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 034/ 200 472 ili na  e-mail: mgopuzo@vladahbz.com.