sirProjekt unapređenje kapaciteta malih proizvođača domaćeg Livanjskog sira koji se proizvodi na tradicionalni način implementiraju i zajedno financiraju Općina Livno, Vlada Hercegbosanske županije, Češka razvojna agencija (ČRA), UN Fond za ljudsku sigurnost, i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Partneri na projektu za potrebe selekcije korisnika projekta raspisali su Javni poziv za odabir korisnika/ca koji sir proizvode od mlijeka dobivenog prehranom ovaca i krava sa Livanjskog polja, na tradicionalni način i koji će kroz projekt biti podržani kako bi se stvorili preduvjeti za legalnu proizvodnju, kontrolu i plasman na tržište tradicionalnog Livanjskog sira uz obveznu registraciju djelatnosti i udruživanje u zadrugu.

Javni poziv za odabir korisnika koji sir proizvode od mlijeka dobivenog prehranom ovaca i krava s Livanjskog polja na tradicionalan način možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.