Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije raspisalo je Javni oglas za upošljavanje 20 osoba bez radnog iskustva-vježbenika srednje stručne spreme.

Javni oglas će se objaviti u dnevnim tiskovinama – Večernjem listu i Dnevnom listu, a rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana i počinje teći od dana posljednje objave u dnevnom listu.

Vježbenički staž traje šest mjeseci, a vježbenici se primaju u tijelo državne službe za stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci.

Javni oglas možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Javni natječaji.