U povodu 25. obljetnice donošenja Konvencije o pravima djeteta Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih uz potporu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa u suradnji s UNICEF-om organiziralo je sinoć 20. studenog malonogometnu revijalnu utakmicu u sportskoj dvorani Dalibor Perković Dali.

Športsko-edukativnom događanju prisustvovali su predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković, predstavnici ministarstava Vlade Hercegbosanske županije, UNICEF-a i ostalih institucija koje djeluju u radu s djecom i mladima, te učenici OŠ Ivan Goran Kovačić Livno.

Zahvaljujući UNICEF-u na području Hercegbosanske županije provode se određene aktivnosti na jačanju javnih usluga za djecu, kao što su usluge ranog rasta i razvoja u Domovima zdravlja, predškolski odgoj, programi prevencije nasilja i inkluzivnog obrazovanja u školama.  

Vlada Hercegbosanske županije će u i narednom periodu davati potporu aktivnostima UNICEF-a koje se provode na jačanju prava djece i njihovih potreba.