Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane poduzetnike, sa područja Hercegbosanske županije, da je prvo povlačenje kreditnih sredstava, temeljem Ugovora o zajmu br. 81670 – BA, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potpisalo sa Svjetskom bankom, dana 24.07.2012. godine, planirano u prvim mjesecima 2014. godine. Projekt odobravanja zajmova pod veoma povoljnim uvjetima će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2016. godine.

Prihvatljivost korisnika

– Krajnji korisnici mogu biti obrtnici, mala i srednja poduzeća,
– Do 250 uposlenih, godišnji promet do 50 milijuna eura i/ili bilanca stanja sa aktivom 43 milijuna eura,
– Krajnji korisnici moraju biti u većinskom privatnom vlasništvu, te propisano licencirani i registrirani kod poreznih organa,
– Oni trebaju biti aktivni u stvaranju dodatne vrijednosti u bilo kojem obliku i da njihova imovina nije na listama isključenja,
– Od korisnika se traži da dokažu svoje prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se financirati i trebaju biti u solidnom financijskom stanju,
– Kreditnu sposobnost krajnjih zajmoprimaca će ocjenjivati komercijalne banke,
– Krajnji zajmoprimci će morati poštovati propisane uvjete zaštite okoliša.

Krajnjim korisnicima zajmovi se odobravaju za investicije i obrtna sredstva do 10 godina, s grace periodom dok traje investicija, a najduže 3 godine.

Ukoliko se pokaže da na području Hercegbosanske županije postoji veći broj poduzetnika zainteresiranih za ove kreditne aranžmane, Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije bi organiziralo informativni sastanak između predstavnika Svjetske banke i zainteresiranih poduzetnika, na kojem bi se poduzetnicima pružile dodatne informacije vezane za ove kreditne aranžmane. Svi poduzetnici zainteresirani za organizaciju ovakvog sastanka trebaju ispuniti prijavni obrazac, koji se može preuzeti ovdje, te ga poslati na e mail adresu mg@vladahbz.com ili na fax broj: 200-904. Ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva za organizacijom sastanka, ministarstvo ima u planu organizirati informativni sastanak, o čemu će pravodobno obavijestiti sve zainteresirane poduzetnike.