Realizirajući projekt „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“ koji provodi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije  uz financijsku potporu  UNICEF-a, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ uputilo je Obavijest roditeljima djece sa kojom će se realizirati odgojno-obrazovni rad u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja.  

Implementacija projekta provoditi će se na lokacijama, gdje je prijavljeno i upisano najveći broj djece po mjestu prebivališta.

A) U općini Livno na 5 lokacija (8 grupa):

1. Dječiji vrtić Pčelice – Livno

– dvije grupe od 8:00-11:00 sati

– dvije grupe od 12:00-15:00 sati

2. OŠ Fra Lovro Karaula – Livno (Područna škola-Vidoši; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

3. OŠ Fra Lovro Karaula – Livno (Područna škola-Podhum; 1 grupa od 10:30-13:30 sati)

4. OŠ Fra Lovro Karaula – Livno (Područna škola-Žirović; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

5. OŠ Ivan Goran Kovačić – Livno (Područna škola-Zabrišće; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

B) U općini Tomislavgrad na 6 lokacija (10 grupa)

1. Dječji vrtić Tomislavgrad – Tomislavgrad

– dvije grupe od 8:00-11:00 sati

– dvije grupe od 12:00-15:00 sati

2. OŠ Ivana Mažuranić – Tomislavgrad (Matična škola; 2 grupe od 8:00-11:00 i od 12:00-15:00 sati)

3. OŠ Ivana Mažuranić – Tomislavgrad (Područna škola Šujica; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

4. OŠ Ivana Mažuranić – Tomislavgrad (Područna škola Kongora; 1 grupa od 12:00-15:00 sati)

5. OŠ Fra Mijo Čujić – Bukovica (matična škola; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

6. OŠ Stjepana Radića – Prisoje (Područne škola-Grabovica; 1 grupa od 8:00-11:00 sati)

28.listopada 2013.godine sa početkom u 9:00 sati, odgajateljice će na navedenim lokacijama održati  sastanke sa roditeljima i djecom, na kojima će roditelji dobiti sve potrebne informacije vezane za budući rad u okviru projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“.