Obavještavamo Vas da Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije poništava „Otvoreni javni poziv za prijavu projekata za financiranje iz Operativnog programa potpora sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2013. godinu“, objavljen dana 25.09.2013. godine na web stranici Vlade Hercegbosanske županije, te u drugim sredstvima javnog priopćavanja.
Obavještavaju se svi zainteresirani korisnici koji su već podnijeli prijave, da dokumentaciju mogu podignuti u prostorijama Ministarstva gospodarstva HBŽ. O ponovljenom raspisivanju natječaja, zainteresirani će biti pravodobno obaviješteni putem sredstava javnog priopćavanja.