U rubrici Natječaji možete pogledati OGLAS za prijem kadeta za pohađanje osnovne policijske obuke za čin mlađi inspektor.