Sukladno Obavijesti Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine od 26.04.2010. godine, informiramo građane Hercegbosanske županije da je ponedjeljak, 03. svibnja 2010. godine, neradni dan u Hercegbosanskoj županiji u koji poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade. Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“ ,br. 2/92 i 13/94) je određeno da je 01. svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana. Kako drugi dan praznika pada u nedjelju, sukladno Zakonu praznikom se smatra i ponedjeljak 03. svibanj.