Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije organizira u suradnji sa Centrom za ruralni razvoj i poljoprivredu (REDAH) stručna predavanja za pčelare i voćare s područja Hercegbosanske županije.

Predavanja o temi „Priprema pčelinjih zajednica za glavnu pašu i postizanje maksimalnih prinosa meda“ održat će Radivoje Maksimović u ponedjeljak 19. travnja 2010. u 15 sati u PTC FORUM, a predavanja iz oblasti voćarstva o temi „Rezidbe voćka“ održat će prof. Mirsad Kurtović i Adnan Maličević 26. travnja 2010. godine u 14 sati u PTC FORUM u Livnu.