Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih obavještava građane Hercegbosanske županije da je

*05. travnja 2010.godine (Uskrsni ponedjeljak), *sukladno* *Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR Herceg-Bosne (<<Narodni list HR HB, broj 45/95), * *neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Petak, 02. travnja 2010. godine (Veliki petak) je dan koji se neće raditi u Hercegbosanskoj županiji, ali će se svim korisnicima Proračuna Vlade Hercegbosanske županije taj dan računati kao dan godišnjeg odmora.