Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je ponedjeljak 26. studeni 2012. godine neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.