Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava  osobe s invaliditetom, čiji je invaliditet nastao nakon 65. godine života,  a kod kojih je sukladno mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja utvrđena potreba za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe,  da započinje sa isplatom navedenog dodatka. Mole se gore navedene osobe da se jave u Centre za socijalni rad/skrb odnosno nadležne općinske službe u mjestu svog prebivališta sa zahtjevom za ostvarenje tog prava.

Isplatu mjesečnog dodatka za njegu i pomoć od strane druge osobe vršit će ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih počevši od 01.10.2012. godine.

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da se obratite nadležnom Centru za socijalni rad/skrb odnosno nadležnoj općinskoj službi kojoj su povjereni poslovi socijalne skrbi.