U rubrici natječaj objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva- prijava za dodjelu u najam stambenih jedinica u zgradi „A1“ u Drvaru.