Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih obavještava građane Hercegbosanske županije da je ponedjeljak 01.ožujka 2010. godine, neradni dan u Hercegbosanskoj županiji, sukladno Zakonu o proglašenju 1.ožujka danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, BROJ:9/95).