Obavještavaju se prijevoznici sa prostora Hercegbosanske županije koji žele sudjelovati u raspodjeli jednokratnih međunarodnih dozvola u 2011. godini, da su dužni najkasnije do 27.01.2011. godine javiti se u Ministarstvo gospodarstva – Sektor prometa, trgovine, ugostiteljstva i turizma radi evidentiranja i upoznavanja sa bližim uvjetima za sudjelovanje u raspodjeli. Prijevoznici koji se ne evidentiraju i ne dostave potvrdu porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama, zaključeno s 30.06.2010. godine ili novijeg datuma gube pravo na dobivanje jednokratnih međunarodnih dozvola u kalendarskoj 2011. godini.