Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve roditelje (skrbnike) koji su prijavili djecu na javni poziv za prijem i upis djece u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje“ da u ponedjeljak 2. prosinca 2019. godine u 12:00 sati dođu na roditeljski sastanak na kojem će se s odgajateljima dogovoriti o svim bitnim detaljima vezanim za početak projekta.

Isto tako, napominjemo roditeljima (skrbnicima) da navedenog dana ne dovode djecu.

Roditeljski sastanak bit će održan na sljedećim lokacijama:

  • LIVNO: OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno, Škola u Podhumu, Škola u Zabrišću,
  • TOMISLAVGRAD: Gimnazija „Marka Marulića“ Tomislavgrad, Škola u Kongori, Škola u Šujici, Škola u Bukovici, Škola u Prisoju,
  • KUPRES: OŠ „ Fra Miroslava Džaje“ Kupres,
  • BOSANSKO GRAHOVO: OŠ „Grahovo“ Bosansko Grahovo,
  • GLAMOČ: OŠ „Glamoč“ Glamoč.