Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije temeljem dopisa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija broj: 06-27-328/17 od 12.04.2017. godine obavještava prijevoznike s prostora Hercegbosanske županije da je dužno izdati suglasnost, odnosno nesuglasnost o usklađenosti dijela predloženog reda vožnje u skladu s propisima entiteta sukladno odredbama članka 5. st. 6 i 8 Pravilnika o usklađivanju međunarodnih i međuentitetskih autobusnih redova vožnje (Službeni glasnik BiH broj 77/14 i 7/15).

Redovi vožnje nalaze se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odnosno na linku:  http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/uskla%C4%91ivanje-redova-vo%C5%BEnje/me%C4%91uentitetski-redovi-vo%C5%BEnje.html.

Zainteresirani prijevoznici s pravom prigovora dužni su dostaviti dokumentaciju u skladu s člankom 31. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj pristojbi u iznosu od 15 KM za svaki pojedinačan prigovor, a najkasnije do 19.05.2017. godine.

Napomena: ako se dostavlja prigovor za federalne autobusne linije prigovor je potrebno dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, prigovori za županijski red vožnje se dostavljaju županijskom ministarstvu nadležnom za poslove prometa, a općinskim redom vožnje isti dostaviti nadležnoj općinskoj službi.