Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 104. sjednici donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa u ukupnom iznosu od 3.098.000,00 KM.

Usvojen je Program i kriteriji raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotekarsku djelatnost” utvrđenog u razdjelu 52. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/16) Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta u ukupnom iznosu od 330.000,00 KM.

Usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za fond za izdavaštvo” utvrđen u razdjelu 52. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/16) Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfera za kinematografiju” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 104/16), u ukupnom iznosu od 1.660.000,00 KM.

Usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti” utvrđen u razdjelu 52. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/16), u ukupnom iznosu od 558.000,00 KM.

Sredstva će biti dodjeljivanja korisnicima na osnovu Javnog poziva i u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjele sredstava.