Vlada Hercegbosanske županije je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine, u postupku Jane nabave usluga nastavka izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  Kao najpovoljniji ponuđač za nastavak izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina, izabran je ponuđač Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, čija ponuda je u skladu s kriterijem za dodjelu ugovora – najniža cijena, u ukupnom iznosu od 17.720,00 KM bez PDV-a, ocjenjena kao najpovoljnija.

Odluka je objavljena i zainteresirane stranke mogu je preuzeti na stranici Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u rubrici Dokumenti.