Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je otvoren javni poziv za prijavu na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom moraju biti zaprimljeni na Protokolu Vlade HBŽ u Livnu najkasnije do 16.12.2021. godine do 16:00 h inače će biti odbijeni. Javni poziv zajedno s popratnom dokumentacijom  možete preuzeti u rubrici Javni pozivi