Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 08.12.2021. godine dala suglasnost na provedbu Programa podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar i na provedbu Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini.

Tekst javnih poziva biti će objavljen na web stranici Vlade HBŽ sutra, u četvrtak, 09.12.2021. godine. Skreće se pažnja poduzetnicima da je rok za prijave 7 dana i da će prijave sa popratnom dokumentacijom morati biti zaprimljene u Pisarnicu Vlade HBŽ do 16.12.2021. godine do 16:00 sati.