Federalna Uprava civilne zaštite obavještava da je došlo do izmjene mjesta održavanja Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu zakazane 19. siječnja 2018. godine.

Zbog 16. izvanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Javna rasprava održat će se taj dan u velikoj sali općine Centar u Sarajevu u ulici Mis Irbina 1 od 11.00 do 14.00 sati.