Ministarstvo financija Hercegbosanske županije obavještava da je u srijedu, 15. studenog 2017. godine plaća svim korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za mjesec listopad 2017. godine prebačena na njihov osobni račun.
Osobni dohoci kontinuirano se isplaćuju u zakonskom roku i predviđenom dinamikom.