Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo Hercegbosanske županije da su četvrtak i petak 1. i 2. svibnja 2014. godine (Međunarodni praznik rada) neradni dani u Hercegbosanskoj županiji sukladno Zakonu o praznicima  („Službeni list R BiH”, br. 2/92 i 13/94).

Na navedene nadnevke poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.