S obzirom na veliko zanimanje voćara, sektor za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije voćarima savjetuje sljedeće:

Nasade jabuka potrebno je zaštititi od uzročnika čađave krastavosti primjenom jednog od kontaktnih pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Star 80 WP, Pinozep M45),metirama (polyram DF), propineba (Antracol WP 70, Župineb S-70) ili kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Stoper). Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora ili strobilurinski pripravci (Strobi WG, Zato 50 WG, Tercel). Za zaštitu protiv jabučnog savijača koristiti jedan od insekticida: Calypso SC 480, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 ili Mospilan.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!