Ovih dana županijska uprava za inspekcijske poslove ponovno se, po tko zna koji put, suočila sa problemom odbacivanja odnosno nezakonitog odlaganja otpadaka životinjskog podrijetla. Nakon zaprimanja dojave od jednog građana kojemu je prilaz njegovoj livadi zapriječila hrpa životinjskog otpada, županijski inspektori (veterinarski i poljoprivredni) izlaskom na teren utvrdili su da se na dva mjesta na lokaciji u Livanjskom polju, 300 m sjeverno od brane u Orguzu, na putu uz kanal, te putu koji vodi ka poljoprivrednom zemljištu tzv. Krčinim livadama, odbačeni otpaci životinjskog podrijetla, koji su u fazi raspadanja (klaonički otpad) i od kojih se u okoliš širi jako neugodan miris.

Iako će navedeni otpad biti zbrinjen na odgovarajući način putem službe JP „Komunalno“ d.o.o. Livno, a Policijska uprava Livno poduzeti potrebite radnje na otkrivanju počinitelja, Uprava za inspekcijske poslove ponovno skreće pozornost na navedeni problem, koji je u praksi potpuno zanemaren i ne pridaje mu se osobita pažnja, jer je vlasnicima životinja i subjektima u čijem poslovanju nastaju otpaci životinjskog podrijetla ostavljeno da se sami „snalaze“ i uklanjaju iste kako znaju i umiju. Osim što lokalna uprava po tom pitanju ne radi ništa ili vrlo malo, i ljudi još uvijek nemaju potrebitu svijest o opasnosti divljeg odlaganja životinjskog otpada, koji osim što se zagađuje okoliš predstavlja i potencijalu opasnost za zdravlje ljudi i životinja, jer se preko njega mogu prenijeti zarazne i parazitarne bolesti od kojih su mnoge zajedničke ljudima i životinjama.

Uprava za inspekcijske poslove još jednom poziva sve građane da ukoliko zapaze slučajeve nezakonitog odlaganja otpada, a posebno lešine uginulih životinja i otpad životinjskog podrijetla, koji nastaje u klaonicama i objektima za preradu i proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla, o istom žurno izvijeste Upravu, izravno ili putem Policije, kako bi mogli blagovremeno izići na lice mjesta, te otkriti i sankcionirati počinitelje ovakvih ekoloških incidenata koji su nažalost još uvijek naša stvarnost.