Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je apliciralo sa tri nova projekta na četvrti poziv Programa za jugoistočnu Europu i sa dva nova projekta na drugi poziv Programa Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska.

Projekt naziva Održivo planiranje kamenih agregata u Jugoistočnoj Europi (eng. Sustainable Aggregates Planning in South East Europe) – SNAP-SEE se naslanja i na neki način predstavlja kvalitativni nastavak projekta Održivo upravljanje kamenim agregatima – Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa, koji je sufinanciran putem prvog poziva i koji je sa velikim uspjehom implementiran u 10 zemalja Jugoistočne Europe. Na novom projektu sudjeluje 27 partnera iz 14 različitih zemalja Jugoistočne Europe. Vodeći partner je Sveučilište u Leobenu (Austrija). Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 70.000 eura. Projektom će se na razini BiH omogućiti izrada određenih strateških dokumenata kao što su SWOT analiza postojećih pristupa planiranju opskrbe kamenim agregatima, multisektorska nacionalna analiza pristupa planiranju, izrada baze podatka primarnih i sekundarnih agregata itd.

Projekt naziva Jačanje utjecaja inovacija na mala i srednja poduzeća (eng. Strengthening Innovation Schemes Impact on SMEs) –  SISIS se bavi poticanjem inovativnosti kod malih i srednjih poduzeća. Vodeći partner je Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovativno financiranje iz Rumunjske. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ je jednaka  74.680 eura.

Projekt naziva DOBRODOŠLICA DRUŠTVENOM TURIZMU: Promocija i razvoj turizma sa fokusom na gospodarsku i okolišnu održivost (eng. WELCOME SOCIAL TOURISM: Promotion and development of the tourism economy focused on economic and environmental sustainability) – WETOURISM fokusiran je na pružanje podrške razvoju turizma. Vodeći partner je Agencija za inovacije pokrajine Furlanija iz Italije. Vrijednost projekta na strani HBŽ iznosi 120.000 eura.

Projekt naziva Valorizacija jezera u zaleđu Hrvatske i Bosne i Hercegovine (eng. Valorisation activities on hinterland lakes of Croatia and Bosnia and Herzegovina) – WAKE4LAKES – je prijavljen na bilateralni poziv BiH – Hrvatska. Vodeći funkcionalni partner je Ministarstvo gospodarstva HBŽ, a aplikant na strani Hrvatske je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ostali partner na projektu su Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH, Turistička zajednica Imotski, te Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnosti projekta na strani HBŽ uključuju izgradnju 5,5 km duge šetnice oko Buškog jezera od Grabovice do Karmela Sv. Ilije, organiziranje festivala snijega u Kupresu, potporu organizaciji plivačkog maratona na Buškom jezeru itd.

Projekt naziva Razvoj vanjskog turizma na planinama Dinara-Kamešnica-Svilija-Blidinje (eng. Development of Outdoor Tourism at Dinara-Kamešnica-Svilaja-Blidinje mountains) DOT 2. Funkcionalni vodeći partner je Hrvatska gorska služba spašavanja, a sa aplikant sa strane BiH je Razvojna agencija Zapadno-hercegovačke županije – HERAG. Uz Ministarstvo gospodarstva HBŽ, ostali partneri na projektu su grad Sinj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije i općina Tomislavgrad.