Na današnjoj 17. izvanrednoj sjednici Županijski stožer civilne zaštite donio je tri nove Zapovijedi na području Hercegbosanske županije.

Prvom Zapovijedi zabranjuje se kretanje na području Hercegbosanske županije u vremenu od 20.00 do 05.00 sati i primjenjuje se na dane 30. travnja, 1., 2., i 3 svibnja 2020. godine.

Zapovijed se ne odnosi na osobe:

  1. koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti (zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije, članovi Vlade Hercegbosanske županije, članovi općinskih/gradskih vijeća i općinski načelnici/gradonačelnici;
  2. koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim organima (suci, tužitelji, notari i odvjetnici);
  3. koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite;
  4. kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, te na osobe sa posebnim potrebama

Zapovijed stupa na snagu danom donošenje i možete je preuzeti OVDJE

Druga Zapovijed dozvoljava rad trgovinama na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 I 14/11), i trgovinama odjećom i obućom.

Radno vrijeme subjekata iz točke 1. ove Zapovijedi i subjekata iz Zapovijedi  broj 11-01-40-92/20 od 07. travnja 2020. godine je radnim danima od ponedjeljka do petka prema dosadašnjoj praksi prije donošenja Odluke Vlade Hercegbosanske županije o proglašenju nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije, te subotom od 07.00 do 14.00 sati, dok je nedjeljom zabranjen rad istih, izuzev ljekarni i prodavaonica kruha.

Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 04. svibnja do 15. svibnja 2020. godine. Zapovijed možete preuzeti OVDJE.

Trećom Zapovijedi dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu osobama starijima od 65 i mlađima od 18 godina.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 15. svibnja 2020. godine, a možete je preuzeti OVDJE