Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR Herceg Bosne („Narodni list HR HB“, broj 45/95) obavještava građane da je utorak 1. studeni 2011. godine (Dan Svih svetih) kao i srijeda 2. studeni (Dušni dan), neradni dani za sve uposlenike u tijelima državne uprave koji se financiraju iz Proračuna Hercegbosanske županije.