Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava pučanstvo da je Vlada na svojoj posljednjoj sjednici usvojila Plan prijema vježbenika/volontera VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja, više školske spreme (VŠS) i srednje stručne spreme (SSS).

Ovim Planom razrađen je broj prijema vježbenika/volontera koji će biti raspoređeni u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i drugima tijelima i službama sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u Hercegbosanskoj županiji, izbor i prijam vježbenika/volontera, način obavljanja i dužina vježbeničkog staža te sredstva i rok njegovog stupanja na snagu.

Vlada je donošenjem ovoga Plana prijema vježbenika/volontera zadužila Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije da zajedno s Agencijom za državnu službu odjeljenja u Livnu provede postupak prijema vježbenika/volontera.

Tako je resorno Ministarstvo, sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, uputilo Agenciji za državnu službu odjeljenja u Livnu zahtjev za objavljivanje Javnog natječaja za prijam vježbenika/volontera VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja i njegova objava se očekuje u narednom periodu, dok je resorno Ministarstvo Javni oglas za prijem vježbenika/volontera više stručne spreme i srednje stručne spreme objavilo danas na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije i dnevnom tisku.

Ukupno će se prema usvojenom Planu i programu u ovoj 2014. godini primiti 118 vježbenika/volontera od kojih:
– 38 vježbenika VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (VSS);
– 13 vježbenika s diplomom VI. stupnja stručne spreme (VŠS);
– 11 vježbenika sa svjedodžbom o srednjem obrazovanju (SSS);
– 32 volontera visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (VSS);
– 13 volontera s diplomom VI. stupnja stručne spreme (VŠS);
– 11 volontera sa svjedodžbom o srednjem obrazovanju (SSS).

Plan prijema vježbenika/volontera VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja možete preuzeti OVDJE, dok Plan prijama vježbenika/volontera više stručne spreme i srednje stručne spreme možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas za prijam vježbenika/volontera više školske spreme (VŠS) i srednje stručne spreme (SSS) možete preuzeti OVDJE ili u rubrici AKTIVNI NATJEČAJI.