Na zadnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost ministru pravosuđa i uprave Slavku Materiću za raspisivanje natječaja za notare na području Hercegbosanske županije. Natječaj će biti raspisan temeljem Zakona o notarima i Uredbe o broju službenih sjedišta notara za područje Hercegbosanske županije za jednog notara u općini Tomislavgrad i jednog notara u općini Drvar. Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije već je formiralo Povjerenstvo za provođenje natječaja.

Uredbom je predviđeno da će poslove notara obavljati pet notara, a službena sjedišta notara za obavljanje notarske službe su Livno, službeno sjedište dva notara za područje općina Livno i Glamoč, Tomislavgrad, službeno sjedište dva notara za područje općina Tomislavgrad i Kupres i Drvar službeno sjedište jednog notara za područje općina Drvar i Bosansko Grahovo. Za sada posao notara na području Hercegbosanske županije obavlja samo jedan notar u Livnu.

Kako je pojasnio ministar pravosuđa i uprave Slavko Materić broj notara određuje se prema broju stanovnika na području županije u skladu sa popisom stanovništva u 1991. godine, a za sada nema potrebe za pet notara na području županije, te će se provesti natječajna procedura za još dva notara.