Zbog velikog broja upita u svezi obustave nastave u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanske županiji, obavještavamo roditelje i učenike da se nastava odvija sve dok Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije ne donese Naredbu o obustavi.

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije će sutra (četvrtak 12.3.2020) u 12 sati imati sastanak na kojem će procijeniti epidemiološku situaciju na području Hercegbosanske županije i sukladno epidemiološkoj situaciji donijeti odgovarajuću naredbu o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, obavijest je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.