Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša u Vladi Hercegbosanske županije danas je objavilo Naputak za pripremu zahtjeva za odobravanje Plana upravljanja medicinskim otpadom na prostoru Hercegbosanske županije.

Dokument obuhvaća proceduru odobravanja Plana upravljanja medicinskim otpadom koje spada u nadležnost Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, a sve u skladu s člankom 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 77/08).

U medicinski otpad spadaju proizvodi u zdravstvenim ustanovama koji je obuhvaćen Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 9/05). Člankom 5. Pravilnika definirano je kako je zdravstvena ustanova dužna donijeti Plan upravljanja medicinskim otpadom i mora biti usklađen sa županijskim planom upravljanja otpadom, te da Plan upravljanja medicinskim otpadom odobrava županijsko Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša. Nadležnost za aktivnosti upravljanja otpadom podijeljena je između Ministarstava rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Sve medicinske ustanove na prostoru Hercegbosanske županije trebaju dopunjeni Plan dostaviti u najkraćem roku na adresu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša Hercegbosanske županije koji odobrava dopunjeni Plan.

Naputak o izradi Plana može se preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša.

Sve potrebite informacije mogu se dobiti svakim radnim danom pozivom telefona 034/ 200-472 ili na e-mail mgopuzo@vladahbz.com.