zgrada vladeU četvrtak 11. veljače 2016. godine Vlada Hercegbosanske županije na sjednici usvojila je Uredbu o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela.
Pravni temelj za donošenje ove Uredbe sadržan je u odredbama članka 19. stava 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 2/96), kojim je propisano da Vlada u izvršavanju svojih ovlasti donosi uredbe, a članom 20. stav 1. istog zakona propisano je da se Uredbom bliže uređuju odnosi za provođenje zakona. Predlagatelj Uredbe smatra da se predmetnom Uredbom bliže uređuju odnosi u vezi zakonskih obveza oko donošenja  godišnjih programa rada i podnošenja godišnjih i drugih izvješća o radu.
Pravni temelj za donošenje Uredbe sadržan je i u odredbama člana 3. i člana 17. stav 2. Poslovnika o radu Vlade Hercegbosanske županije, kojim je propisano da Vlada radi ostvarivanja svojih funkcija utvrđuje godišnji program rada te da propisuje rok za izradu programa rada, sadržaj istog i način izrade.
U Hercegbosanskoj županiji do sada nije postojao propis koji regulira predmetnu materiju, što je imalo za posljedicu različit metodološki pristup prilikom izrade programa rada i izvješća o radu županijskih organa i organizacija.
Uredbu o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela možete preuzeti OVDJE i u rubrici PROPISI Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije.