Na današnjoj 14. redovitoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je razmatrala i usvojila prednacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu u iznosu od 69.212.457 KM i Prednacrt Zakona o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu, te su isti u formi nacrta upućeni u skupštinsku proceduru.

Usvojen je Zaključak o isplati plaća za sve djelatnike u osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije koji su redovito radili, za vrijeme koje nije obuhvaćeno štrajkom, odnosno za razdoblje od 01. veljače pa do 7. veljače 2012. godine, sve to u punom fondu sati s pripadajućim toplim obrokom i troškovima prijevoza. Obračun plaća djelatnicima koji nisu bili u štrajku, za razdoblje od 8. veljače pa do 5. ožujka 2012. godine, izvršit će se u punom fondu sati sukladno važećim propisima.

Danas je usvojena i Odluka o prihvaćanju preporuke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nastavak izrade dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008-2028. godine. Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuđača, imenovano od strane Vlade u rujnu prošle godine, provelo je natječaj, sačinilo Zapisnik i Vladi danas dalo preporuku da se kao najpovoljniji ponuđač prihvati Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka s ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 45.513,00 KM.

Prihvaćeno je Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava i Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, te Izvješće o radu Uprave za ceste.

Data je suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodijeli vlastitih prihoda SŠ „Kupers“ iz Kupresa i usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „L.U.N.A“ d.o.o. Tomislavgrad.