Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana konferencija za novinare koju je sazvala ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Gordana Cikojević. Konferencija je sazvana zbog okončanja sudskog postupka koje je resorno ministarstvo vodilo protiv Samostalnog sindikata Osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Županijski odbor Hercegbosanske županije Tomislavgrad.

Uz resornu ministricu Gordanu Cikojević na konferenciji su sudjelovali i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Nediljko Rimac te savjetnik predsjednika za pravne poslove Ivica Ćosić.

Ovom konferencijom ministrica je htjela objasniti kronologiju događaja, razloge podnošenja Zahtjeva za prekidom štrajka Općinskom sudu u Livnu te samu presudu Županijskog suda u Livnu.
Naime, prema članku 9. Zakona o štrajku predviđa se smanjenje plaće uposlenicima koji su sudjelovali u štrajku srazmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku, dok članak 80. Kolektivnog ugovora predviđa pravo na puni iznos plaće ukoliko se nadoknade u potpunosti dani provedeni u štrajku organiziranom sukladno Zakonom. Stoga, zbog pravomoćnosti presude Županijskog suda u kojoj je štrajk proglašen nezakonitim plaće će dobiti uposlenici koji nisu sudjelovali u štrajku dok će sudionicima štrajka plaće biti isplaćene za one dane u veljači koje su radili.

Ministarstvo će najkasnije do ponedjeljka 21. svibnja uputit pismene naputke o načinu isplate plaća svim Osnovnim školama.

Ministrica je naglasila da se za vrijeme štrajka 5987 učenika našlo izvan školskih klupa i nastavnog procesa punih dvadeset radnih dana te da im je time uskraćeno jedno od temeljnih ljudskih prava – pravo na obrazovanje i dovedena je u pitanje školska godina.