Projekt naziva Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi (eng. Sustainable Aggregates Planning in South East Europe), akronima SNAP-SEE se naslanja i na neki način predstavlja kvalitativni nastavak projekta Održivo upravljanje kamenim agregatima (Sustainable Aggregates Resource Management) – SARMa, koji je sufinanciran putem prvog poziva i koji je sa velikim uspjehom implementiran u 10 zemalja Jugoistočne Europe. Projekt se sufinancira putem Programa za jugoistočnu Europu (četvrti poziv). Na novom projektu sudjeluje 27 partnera iz 14 različitih zemalja jugoistočne Europe. Vodeći partner je Sveučilište u Leobenu (Austrija). Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 70.000 eura. Projektom će se na razini BiH omogućiti izrada određenih strateških dokumenata kao što su SWOT analiza postojećih pristupa planiranju opskrbe kamenim agregatima, multisektorska nacionalna analiza pristupa planiranju, izrada baze podatka primarnih i sekundarnih agregata itd. Također se ovim projektom planira upošljavanje jedne osobe za vrijeme trajanje projekta.