Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći osobama koje imaju status raseljene osobe, povratnika i izbjeglice na području Hercegbosanske županije te Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Javni poziv za prijavu projekata/programa zdravstvenim institucijama ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Hercegbosanske županije i na oglasnoj ploči Ministarstva a Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći osobama koje imaju status raseljene osobe, povratnika i izbjeglice na području Hercegbosanske županije ostaje otvoren 30 dana.

Javne pozive te Obrazac za prijavu projekata/programa za ostvarivanje financijske potpore zdravstvenim institucijama možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.