Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije dr. Darko Horvat održao je danas sastanak s predstavnicima Komore medicinskih tehničara Hercegbosanske županije o provođenju programa edukacije u 2010. godini. Dr. Horvat je pojasnio da je edukacija neophodna kako bi medicinski tehničari dobili odobrenje za samostalan rad koje izdaje Komora medicinskih tehničara Hercegbosanske županije.Ministar je podržao inicijativu usavršavanja medicinskih tehničara istaknuvši potrebu boljeg vrednovanja njihovog rada.