Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava koji su iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH doznačenih u Proračun Hercegbosanske županije.

Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji, a koja se isključivo odnose na upravljanje otpadom.

Ova sredstva su prikupljana u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, najvećim dijelom na temelju Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila.

Prikupljena sredstva se dijele na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH između županija i Federacije u omjeru 70:30, a tim Zakonom je definirana i generalna namjena korištenja sredstava, koja se prvenstveno odnose na financiranje projekata utvrđenih u skladu sa strategijom zaštite okoliša, planovima zaštite okoliša te drugim dokumentima iz oblasti zaštite okoliša.

S toga je Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije raspisalo ovaj Javni poziv čiji je temeljni cilj adekvatno zbrinjavanje otpada i poboljšanje usluga prikupljanja otpada.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sve pravne osobe, koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Hercegbosanske županije, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 20 dana, a korisnicima koji ispune uvjete Javnog poziva sredstva će biti odobrena na razdoblje od godinu dana.

Javni poziv i prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE ili u rubrici AKTIVNI NATJEČAJI.