Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni poziv za prijavu projekata za financiranje iz Programa potpora sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2014. godinu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 21.07.2014. godine.

Otvoreni Javni poziv za prijavu projekata za financiranje iz Programa potpora sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2014. godinu te prijavni Obrazac za operativni Program potpora prerađivačkoj industriji možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.