Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije dana 20.03.2014. godine, organizira radionicu naziva “Promocija inovacija”, koja se održava u okviru projekta „Mehanizam za poticanje inovacija u jugoistočnoj Europi“, poznatijeg pod akronimom FINNO.

Radionica se održava u Livnu, u PTC Forum, Splitska b.b. sa početkom u 10.00 sati. Okosnicu projekta čine aktivnosti koje imaju za cilj da identificiraju glavne potrebe direktnih korisnika javnih mjera za potporu inovacija, dakle, potrebe onih poduzeća koja imaju potencijal za inovacije, te su možda već koristila određena sredstava potpore (subvencije, bespovratna sredstva i sl.).
Cilj je da se ustvrdi kojim mjerama su poduzeća zadovoljna, a kojima ne, kako bi se dale preporuke javnim tijelima prilikom donošenja politika i provođenja mjera potpore, a što u konačnici ima za cilj rast konkurentnosti ekonomije određene regije/zemlje.

Cilj radionice jeste da promovira projekt u svakoj zemlji partneru na projektu, ali i da ciljanim grupama, kako javnim tijelima u čijoj je nadležnosti poticanje inovacija i razvoja, tako i poduzećima koja imaju potencijal za inovacije, prezentira širok spektar tema relevantnih za istraživanje, razvoj i inovacije.