zgrada-vladeMinistarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, te da svoja mišljenja i prijedloge putem propisanog obrasca dostave na adresu elektronske pošte Ministarstva: mrzssp@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu: Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Tekst prijedloga zakona o socijalnoj skrbi objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije https://www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđeno je do 28. veljače 2017. godine.

Prijedlog zakona o socijalnoj skrbi možete preuzeti OVDJE. 
Obrazac za komentare i prijedloge možete preuzeti OVDJE.