notar-241794-3

Ministarstvo pravosuđa i uprave raspisalo je Javni natječaj za izbor notara sa službenim sjedištem u Hercegbosanskoj županiji sa sjedištem u Tomislavgradu i Drvaru, koji je objavljen u:
– “Službenim novinama F BiH”, broj:14 od 24.02.2016. godine
– “Večernjem listu” Mostar, od 22.02.2016. godine
– “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”, broj: 2 od 08.03.2016. godine
Javni natječaj možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Javni natječaji.