Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić, u utorak će, 19. veljače, sudjelovati na sjednici Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ovo će biti druga sjednica organa koje je formirano radi bolje koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i usklađivanja djelovanja nadležnih ministarstava na svim nivoima, od formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.

Konferencija se održava u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu u zgradi Vijeća ministara BiH, a na sastanku će biti govora o uvođenju eksterne mature u BiH, te o novom ciklusu financiranja projekata iz predpristupnih fondova EU, namijenjenih obrazovnim institucijama.