Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Petar Galić, danas 30. travnja, sudjelovati će na sjednici Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ovo će biti druga sjednica organa koji je formiran  radi bolje koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i usklađivanja djelovanja nadležnih ministarstava na svim nivoima, od formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.

Konferencija se održava u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, a na sastanku će biti govora o uvođenju eksterne mature u Bosni i Hercegovini, te o novom ciklusu financiranja projekata iz predpristupnih fondova EU, namijenjenih obrazovnim institucijama.