Ministar unutarnjih polova Hercegbosanske županije Mario Lovrić je dana 10. svibnja 2013. godine u Kupresu održao radni sastanak sa predsjednikom i članovima Županijskog vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije.

Između ostalog na sastanku se razgovaralo o zakonskim prijedlozima novoga županijskog Zakona o oružju i streljivu koji bi uskoro trebao biti na dnevnom redu Skupštine.

Ministar je upoznao nazočne sa osnovnim odredbama prijedloga Zakona a predsjednik i članovi Županijskog vijeća za lovstvo zanimali su se za određene odredbe koje se tiču problematike lovačkog naoružanja i kontrole posjedovanja istoga, prijenosa naoružanja i streljiva preko državne granice kao i sa drugim novinama u Zakonu.

Zaključeno je da se nakon stupanja na snagu Zakona i donošenja određenih podzakonskih akata zajedničkim snagama poduzmu određene mjere i radnje koje će imati za cilj smanjenje broja nelegalnog naoružanja, pojačanu kontrolu ispunjavanja uvjeta za posjedovanje lovačkog naoružanja, suradnju u pogledu suzbijanja krivolova i druga bitna pitanja.

Također, zaključeno je da će se ovakvi koordinacijski sastanci u budućnosti održavati i češće.