U ponedjeljak, 11. ožujka 2013. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat održao je sastanak s Andreom Dabizziem OSCE-ovim šefom ureda za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Hajrom Poškovićem pravnim savjetnikom i Charlotte Helletzgruber službenicom za ljudska prava u misiji OSCE-a.

Tema sastanka je bila Proračun Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2013. godinu kao i iznosi beneficija za socijalnu zaštitu, civilne žrtve rata, izdatke za raseljene osobe, transfere udrugama, porodiljine naknade i novčanu pomoć invalidnim osobama.

Ministar je u razgovoru napomenuo da će se transferi sredstava planirani za ovu kategoriju nastojati ispuniti shodno financijskoj situaciji u 2013. godini, kao što je to učinjeno i u protekloj 2012. godini, te je istaknuo da će se poduzeti konkretne mjere s ciljem podizanja digniteta socijalne zaštite obitelji sa djecom, konkretno se misli na reguliranje prava na dječji dodatak. Napomenuo je da ministarstvo planira u sljedećem periodu zakonski i financijski regulirati materiju dječjeg dodatka u Hercegbosanskoj županiji. Dječji dodatak će biti reguliran novim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti Hercegbosanske županije, koji se planira donijeti u drugoj polovici 2013. godine, kako na federalnom tako i na županijskom nivou.

Istaknuto je da smo među boljim županijama u Federaciji po pitanju isplate novčanih naknada uposlenim ženama-majkama koje su odsutne s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta. Za ovu kategoriju osigurana su sredstva u 100 % – tnom iznosu plaće, a za žene-majke koje nisu u radnom odnosu osigurana je jednokratna naknada za opremu novorođenčeta u iznosu od 300 KM i 100 KM mjesečno do navršene jedne godine djeteta.
Isto tako, rečeno je da držimo dobar nivo isplata po pitanju davanja socijalnih beneficija socijalno ugroženim osobama kojih je u županiji trenutno oko 780, a visina naknade za ovu kategoriju osigurana je u iznosu od 100 KM po korisniku.

Gosti su iskazali veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom resornog ministarstva te dali podršku provedbi Zakona o socijalnoj zaštiti Hercegbosanske županije sa željom da ministarstvo ustraje u svojim namjerama.