JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je zajednička pomoć za podršku projektima  u europskim regijama i predstavlja inicijativu Europske komisije i  Europske investicijske banke koja za cilj ima pružanje potpore državama članicama Europske unije i drugim državama korisnicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata za financiranje iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova (ESIF), kao i Mehanizma za povezivanje Europe (CEF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Bosna i Hercegovina je pristupila ovom instrumentu  u kolovozu 2019. godine i kao korisnica IPA  sredstava može koristiti stručnu podršku  JASPERS-a bez  financijskih naknada. Riječ je o tehničkoj pomoći za projekte koje financira EU iz bilo kojih Programa ili se planiraju IPA sredstva a u većini slučajeva se  pruža savjetovanje u svim fazama projektnog ciklusa kao i jačanje kapaciteta, pomoć pri izradi tehničke i ostale dokumentacije, studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, analize rizika i slično.

Pomoć JASPERS-a je dostupna u svim  fazama projektnog ciklusa, od planiranja do realizacije,  u sektorima kao što su Energija i čvrsti otpad, Željeznice, zrak i more; Ceste;  Pametni razvoj; Vode i otpadne vode te kros-sektorski projekti . Radionica za pripremu infrastrukturnih projekata održana u Sarajevu aktivnost je u sklopu JASPERS podrške  Bosni i Hercegovini   a materijale i prezentacije (na engleskom jeziku),korištene na radionici možete  naći u Dokumentima, ili ovdje.

Za više informacija korisnicima iz Hercegbosanske županije ili potencijalnim prijaviteljima, kontakt je mail: sektor.razvoj@vladahbz.com,  Sektor za razvoj  pri Stručnim službama Vlade HBŽ.